Skärpta regler för återvändarstöd

Återetableringsstödet för flyktingar kan ha blivit en extrasumma för främst irakier som aldrig haft för avsikt att stanna i Sverige, skriver Migrationsverket i ett brev till regeringen. Vissa har ansökt om stödet efter att ha varit bara åtta dagar i Sverige.

Publicerad
Annons

I brevet som skickats till justitiedepartementet föreslår Migrationsverket en rad ändringar i förordningen om återetableringsstödet. Bland annat anser myndigheten att kriterierna ska utökas så att de omfattar 15 nationaliteter, som exempelvis Eritrea, Burundi och Kosovo. I dag ges det ekonomiska stödet bara till flyktingar från Irak, Afghanistan och Somalia för att de ska ha en möjlighet att påbörja ett nytt liv i hemlandet. Migrationsverket föreslår att det inte längre ska vara ett krav att den sökande återvänder till ett land med svåra motsättningar, utan att det borde räcka med en motivering om att det är begränsade förutsättningar i landet.

Kritiken handlar också om att det i många fall inte ansöks om återetableringsstöd i syfte att återetablera sig. Främst rör det sig om ensamstående män som söker stödet efter att ha vistats kort tid i Sverige. Migrationsverket skriver att det är relativt tydligt att de inte söker asyl för att få stanna i landet, utan för att erhålla det ekonomiska stödet. Majoriteten av alla ansökningar görs av någon som själv återkallat sin asylansökan. Sedan januari i år är det fullt möjligt att ta tillbaka asylansökan och ändå omfattas av återetableringsstödet. Tanken var att erbjudandet i första hand skulle gälla dem som får avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons