Sänkt spår påverkar inte trafiklösningen

LEVANDE MILJÖ. Visst skulle en sänkning av tunnelbanan innebära fördelar för Slussen, men bara marginellt på Södermalmssidan där nivåerna är låsta. Det skriver Rasmus Wærn, medskapare till ett av stadens fem förslag till nya Slussen.

Publicerad
Att gräva ned tunnelbanan löser inte trafikproblemen vid Slussen, skriver arkitekt Rasmus Wærn.

Att gräva ned tunnelbanan löser inte trafikproblemen vid Slussen, skriver arkitekt Rasmus Wærn.

Foto: SVD
Annons

De som en gång på allvar satt sig in i Slussens möjligheter, kommer alltid att se en annan plats än den ögat möter. Få platser är så rika på förutsättningar. Det är inte bara naturen, historien, bebyggelsen, trafiken och användningen som skapar komplexiteten, utan framför allt alla dessa aspekters föränderlighet. Behovet av ett bredare utlopp för Mälaren har för alltid eroderat ned Slussen som ett näs mellan Södermalm och Gamla stan. Platsens historia före klöverbladet avslöjar sig inte minst i den påfallande frånvaron av hus vilket skvallrar om en annan, äldre och tätare, stad. Biltrafikens minskning är en väl så viktig utgångspunkt för platsens nytolkning som att betongen ruttnar. Och att större delen av denna stadskärna inte används till annat än att ta sig förbi är den nya gestaltningens främsta uppgift att ändra på.

I debatten om Slussen har en nedgrävning av tunnelbanan framstått som formeln till platsens framtid. En sådan lösning togs fram på ideell grund och presenterades av Monica Andersson i SvD den 26/1. En nedgrävd tunnelbana skulle göra mycket gott, men det är Gamla stan och Riddarholmskanalen snarare än Södermalm som skulle dra den stora vinsten. Även om tunnelbanan försvann, kräver hus och gator intill en marknivå ungefär i linje med dagens. Hörnet Hornsgatan–Götgatan är själva utgångspunkten både för Söders gatunät och för den kommande platsens struktur. Dess höjdläge kan inte ändras, inte heller Katarinavägens vid KF-huset. Platsens höjdskillnader kvarstår och tunnelbanans läge har marginell betydelse för den trafiklösning som legat till grund för de förslag som ännu står utställda på Stadsmuseet. Åtminstone det förslag som jag är delaktig i skulle få i huvudsak samma utformning även med en nedgrävd tunnelbana.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons