ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Lena Berggren:

Antisemitismen vill inte släppa sitt grepp

Förintelsens minnesdag ger anledning att reflektera över antisemitismens närvaro inte bara i historien utan även här och nu. Dagens antijudiska rasism må ta sig andra uttryck men är ändå inte väsensskild från nazismens föreställningsvärld.

Lena Berggren
Uppdaterad
Publicerad

”Jo, men nog har väl ändå judarna väldigt stort inflytande över USA:s politik?” Orden landar som minor på marken och skapar ett avstånd som gör mig alldeles matt. Framför mig står en människa som jag trodde mig känna väl och som jag alltid betraktat som klok och tolerant. Jag vet först inte alls vad jag ska säga, trots att jag under många åt ägnat mig åt forskning om antisemitism. Men plötsligt tar antisemitismen steget ut ur ett källmaterial som jag ändå på något sätt har kunnat distansera mig ifrån. Nu invaderar den mitt privatliv och det svindlar för ögonen.

Laddar…