Analys

Mats Hallgren:Ökad desperation i Bryssel

Otänkbara tankar. De plötsligt försämrade utsikterna för tillväxten i Europa kan bli ett allvarligt hot mot försöken att hålla ihop eurosamarbetet. En stämning av desperation verkar sprida sig i EU-institutionerna.

Mats Hallgren
Publicerad
Annons

Bryssel

Till helt nyligen fanns en förhoppning om att den allmänna ekonomiska återhämtningen genom ökad tillväxt skulle stödja de krisprogram som pågår i de skuldtyngda länderna. Därmed skulle också den finansiella marknaden kunna återfå förtroendet för den förda politiken, med sjunkande räntor som följd. Den nedåtgående spiralen skulle kunna bromsas och på sikt vändas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons