”Skogens biobränslen tas ur restprodukter”

Insamling av grenar och toppar efter avverkning, så kallad grot.
Insamling av grenar och toppar efter avverkning, så kallad grot. Foto: Erik Viklund/Skogforsk

I Sverige är de skogsbaserade biobränslena restprodukter i en industri som tillverkar förnybara, biobaserade produkter. Vi får dem så att säga ”på köpet”, skriver Rolf Björheden och Mats Ostelius från Skogforsk i en replik.

Publicerad
Pressbilder
Foto: Pressbilder
Annons

Svenska skogsbaserade biobränslen framställs ur restprodukter i skogsbruket och skogsindustrin. Inte ur hela träd, vilket man lätt får intrycket av när man läser debattartikeln ”Myt om skogsbränsle leder klimatarbetet fel” av Kjell Prytz, Malgorzata Blicharska med flera.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons