”Svenskt skogsbruk – ett storskaligt felsteg?”

Bilden som målas upp av svenskt skogsbruk som hållbart och ett internationellt föredöme stämmer inte. Istället missgynnas många arter och det saknas forskning kring vad som händer på längre sikt. Det skriver flera debattörer i ett kritiskt inlägg om svenskt skogsbruk.

Publicerad
Skogsbruket har efter 40 år inte lyckats nå ett hållbart skogsbruk, istället har man skapat ett fragmenterat och utarmat skogslandskap, skriver artikelförfattarna.

Skogsbruket har efter 40 år inte lyckats nå ett hållbart skogsbruk, istället har man skapat ett fragmenterat och utarmat skogslandskap, skriver artikelförfattarna.

Foto: Privat
Annons

Skogsbrukets företrädare framhåller ofta att svenskt skogsbruk är hållbart. Detta trots att hänsynen i skogsbruket är starkt fragmenterad med spridda träd på hyggen och små lämnade ytor. Ett sådant skogsbruk är starkt utarmande, vilket bekräftas av forskningen som visat att många hotade skogsarter behöver större sammanhängande naturskogar med naturliga störningar. Skogsbrukets förstörelse av naturskogar och miljöer för missgynnade arter påverkar starkt skogslandskapets biologiska mångfald.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons