Havsbotten hålls hemlig – viktig forskning hindras

Militära intressen gör det förbjudet att avbilda havsbotten och föra informationen vidare. Nu kräver forskare att tillämpningen av lagen ses över, men ansvarig minister hänvisar till det skärpta säkerhetsläget.

– Lagen gör att vi inte kan få den kunskap som krävs för ett rent Östersjön, säger professor Martin Jakobsson till SvD.

Publicerad
Bilden är från en tidigare militärövning på Östersjön 2014 med fartyg, luftförsvar och ubåtsjakt.

Bilden är från en tidigare militärövning på Östersjön 2014 med fartyg, luftförsvar och ubåtsjakt.

Foto: Yvonne Åsell
Miljöminister Karolina Skog (MP) pekar på att lagen förenklades och skrevs om så sent som i fjol, men att önskemål om mer långtgående lättnader vägts mot behovet att säkra skyddsvärd geografisk information.

Miljöminister Karolina Skog (MP) pekar på att lagen förenklades och skrevs om så sent som i fjol, men att önskemål om mer långtgående lättnader vägts mot behovet att säkra skyddsvärd geografisk information.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Böter eller fängelse i upp till ett år kan bli straffet för den som bryter mot lagen om skydd för geografisk information.

Enkelt uttryckt innebär bestämmelserna att sjömätning och fotografering av havsbotten är förbjuden i Sverige, såvida inte tillstånd ges av försvarsmakten. Och om tillstånd ges är det därefter förbjudet att sprida vidare den insamlade informationen. Spridning kan bara bli aktuellt om det ”inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons