Infrastrukturen förfaller – så många miljarder behövs

Den svenska infrastrukturen förfaller. Beräkningar visar att det skulle kosta 300 miljarder kronor att komma ifatt det eftersatta underhållet av vägar, järnvägar, va-nät och el-nät. Men det finns forskare som anser att problemet inte är pengar, utan att resurserna satsas på helt fel ställen.

Uppdaterad
Publicerad
Väg- och anläggningsarbetare arbetar på en ny väg.

Väg- och anläggningsarbetare arbetar på en ny väg.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fram till början av 90-talet ökade samhällets investeringar i vägar, järnvägar VA och annan infrastruktur  i samma takt som BNP. Men sedan dess har investeringarna halkat efter och att komma i kapp skulle kosta runt 300 miljarder kronor.

Fram till början av 90-talet ökade samhällets investeringar i vägar, järnvägar VA och annan infrastruktur i samma takt som BNP. Men sedan dess har investeringarna halkat efter och att komma i kapp skulle kosta runt 300 miljarder kronor.

Foto: Källa: WSP
Annons

SvD granskar i en serie artiklar de ekonomiska utmaningar som samhället står inför. Det handlar om behov som politikerna måste adressera innan de börjar ställa ut dyra vallöften om nya satsningar eller sänkta skatter.

Ett eftersatt område som de flesta märker av varje dag är infrastrukturen i samhället. Sverige ligger hopplöst efter med reparationer och underhåll av vägar, broar, va-nät med mera.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons