”Heltidsarbete bör vara norm för alla”

Alltför många i välfärden arbetar deltid. Det är ett slöseri med kompetens. Därför har alla kommuner, landsting och regioner sedan årsskiftet en handlingsplan för hur fler ska arbeta heltid. Det skriver Tobias Baudin, Kommunal, och Lena Micko, Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad
Annons

Det finns avgörande skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet. Normen är att män arbetar heltid medan kvinnor arbetar deltid för att ta ett större ansvar för barnen och det obetalda hemarbetet. Det utbredda deltidsarbetet är tydligt i kommuner, landsting och regioner, speciellt inom vård och omsorg där fyra av fem anställda är kvinnor. Det här får effekter, inte minst ekonomiskt. Att det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män beror i huvudsak på att kvinnor oftare arbetar deltid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons