Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Att må dåligt över misslyckanden gör dig mer framgångsrik

Text: SvD Perfect Guide - 27 februari 2018
Annons

Brukar du må dåligt över dina misslyckanden? Då kommer du troligen att lyckas bättre nästa gång du hanterar en liknande uppgift. Det visar en ny studie som publicerades i Journal of Behavioral Decision Making.

I studien utförde man tre experiment där deltagarna blev ombedda att utföra vissa uppgifter. I en uppgift fick deltagarna leta efter en mixer på internet och rapportera det lägsta priset de fann. Den som hittade det lägsta priset skulle belönas med 50 dollar. Det studenterna inte visste var att datorn var inställd på att visa att det lägsta priset på produkten som var 3,27 dollar oavsett och att alla skulle misslyckas.
Under tiden deltagarna utförde uppgiften fick den ena hälften fokusera på känslorna det kände inför resultatet medan den andra skulle se resultatet på ett intellektuellt sätt – som att rationalisera bakomliggande faktorer till misslyckandet. Under nästa uppgift, som var liknande den första, visade det sig att de deltagare som hade fokuserat på det emotionella ansträngde sig mer än de som hade rationaliserat misslyckandet.

– Det kan verka förvånande att de som tillåter sig själva att må dåligt över misslyckande förbättrar sin prestation, säger Noelle Nelson, assisterande professor i marknadsföring på University of Kansas School of Business.

Hon tillägger att forskningsresultaten kan komma att påverka hur personer ser på sina misslyckanden, eller hur arbetsgivare hanterar sina anställdes motgångar.

Annons