Alla vill inte bo i våra drömmars enkla lerhyddor

Den danske framtidsanalytikern Rolf Jensen säger att vi är på väg in i ”drömsamhället”: En kultur där drömmar, berättelser och upplevelser är viktigare än prylar. Men vilka är ”vi” frågar sig kritikerna? De som har råd att köpa vad upplevelseindustrin erbjuder. Resten får stå för råmaterialet till drömmarna – drömmar som återspeglar dagens orättvisa strukturer.

Publicerad
Svensk flicka på besök i en massajby i Amboseli nationalpark i Kenya.  Äventyrliga västerlänningars dröm om att besöka en ”autentisk” by kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med bybornas dröm om att överge lerhyddorna till förmån för riktiga hus, menar etnologen Tom O‘Dell i en kommentar till hur upplevelseindustrin exploaterar fattiga länder för de rikas skull.

Svensk flicka på besök i en massajby i Amboseli nationalpark i Kenya. Äventyrliga västerlänningars dröm om att besöka en ”autentisk” by kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med bybornas dröm om att överge lerhyddorna till förmån för riktiga hus, menar etnologen Tom O‘Dell i en kommentar till hur upplevelseindustrin exploaterar fattiga länder för de rikas skull.

Annons

Drömmarna om paradiset är många. Lugn och ro, frihet, harmoni och tid att tänka efter. Häftiga upplevelser och äventyr. En jämlik värld utan krig och terror. De faktiska värdena går visserligen inte att köpa, men däremot är drömmen om dem till salu. Det menar den danske framtidsanalytikern Rolf Jensen som har skrivit två böcker om The Dream Society (”Drömsamhället”), där han beskriver hur myter och berättelser får allt större genomslagskraft på marknaden.
– Drömsamhället innebär att vi som människor och konsumenter känner ett behov att dra oss bort från informationssamhällets rationella och materialistiska värden och i stället gå in i en fas där känslor blir allt viktigare. Jag tror vi har kommit till ett optimum vad det gäller materiellt välstånd. Sett till det materiella är vi rika, men vad det gäller det emotionella saknar vi fortfarande mycket.
Rolf Jensen ser denna transformation av samhället som det femte och sista steget i samhällsutvecklingen. Vi har gått från ett jägar- och samlarsamhälle till ett bondesamhälle via industrisamhället in i informationssamhället, och enligt honom är vi nu på väg mot drömsamhället med stormsteg. Ett drömsamhälle som för företagen framförallt handlar om att bygga varumärken genom känslomässiga värden.

Annons

Framtidens vinnare är med Rolf Jensens ord inte den som säljer den bästa varan, utan den bästa berättelsen. När vi till exempel köper ägg från frigående höns får vi två berättelser på köpet: Berättelsen om oss själva som miljömedvetna konsumenter, och drömmen om Sverige som ett land av idel gröna ängar och lyckliga djur. Om man knyter en berättelse till en produkt är människor beredda att betala, sådan är huvudtanken i Rolf Jensens resonemang.
– Den nya turismen är ett bra exempel på detta. Det handlar om att komma upp med en bra historia för att få folk att resa till en plats, säger han.
Det innebär att det inte bara är företag utan även människor världen över som inordnas i en logik dominerad av den rika världens drömmar. Rolf Jensen skriver att de värden som oftast eftersträvas är lugn-och-ro, omtanke, äventyr och svar på frågor om ”vem-är-jag”.
– Så som utvecklingen har varit de senaste åren verkar vem-är-jag-marknaden vara den viktigaste. Man konsumerar produkter och upplevelser för att måla upp ett självporträtt av den typ av människa man vill vara. Vad jag kallar ”den inre marknaden”, det vill säga sökandet efter sitt inre jag, växer ständigt. Det är inte nödvändigtvis religiöst utan snarare filosofiskt. Man söker mening och ställer sig frågor som ”varför är vi satta till jorden?”, ”vem är jag?”, ”vilken typ av människa är jag?”, ”vilket är mitt öde?”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons