Analys

Andreas Cervenka:8 rysare som avgör 2012

Andreas Cervenka

Det är inte bara i mayaindianernas mytomspunna kalender som 2012 är ett ödesår. Även i världsekonomin är det upplagt för en rysare. Här är åtta viktiga saker att hålla ögonen på.

Andreas Cervenka
Publicerad
Annons

Bankerna
Behöver du låna pengar under 2012? Ta en kölapp. Enligt siffror från banken Barclays har euroländerna lån på sammanlagt 1 000 miljarder euro som förfaller nästa år och som måste ersättas med nya. Kanske ännu mer desperata är Europas banker. De måste låna 775 miljarder euro nästa år för att hålla sig flytande. Problemet är att placerarnas villighet att låna ut till banker under hösten sjunkit till nära nollpunkten. Europeiska Centralbanken ECB:s jättepresent före jul på 489 miljarder euro gav en andhämtningspaus, men det är bara tillfälligt. Om inte marknaden för bankernas upplåning tinar upp under 2012 kan det leda till en ny akut bankkris. Och ytterligare ett bekymmer för redan skuldtyngda stater.

Obalanserna
Av allt som har gjorts för att försöka bota skuldkrisen under 2011 har skrämmande lite handlat om grundproblemet. Det är inte enbart budgetslarv som satt Europa på pottan, utan framförallt det faktum att en rad länder med Spanien, Italien, Grekland och Irland i spetsen under lång tid har haft stora underskott i sin handel med omvärlden. Enkelt uttryckt: de har köpt mer saker än vad de har sålt. Samtidigt har andra länder, i Europa läs Tyskland, sålt mer än de köpt. I länder med underskott i den så kallade bytesbalansen stiger skuldsättningen. Stora under- och överskott tillsammans med en globaliserad finansmarknad har lett till en allt större instabilitet inte bara i Europa utan i hela världsekonomin. Bank of England publicerade nyligen en rapport som spådde att en del länder kommer att börja införa restriktioner på det fria flödet av kapital över gränserna. Det kan bli en av 2012 års stora debattämnen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons