Utköpt hyresrätt beskattas

Kammarrätten i Göteborg slår i en färsk dom fast att ersättning som lämnas av fastighetsägare för att en hyresgäst ska lämna sitt kontrakt är skattepliktig. Därmed gör man en helt annan bedömning än den som tidigare gjorts av kammarrätten i Stockholm.

Thomas Berglund
Publicerad
Annons

En hyresgäst i Skåne fick 300000 kronor av hyresvärden för att lämna sitt kontrakt. Enligt uppgift från hyresvärden skulle summan inte vara skattepliktig. Det var något som Skatteverket i Simrishamn inte alls höll med om. Istället påfördes hyresgästen en inkomst på 300000 kronor under inkomstslaget kapital.

Hyresgästen överklagade till länsrätten i Skåne och fick medhåll. Rätten hänvisar till en dom i kammarrätten i Stockholm som fastslog följande: ”Det finns inte någon legal marknad för överlåtelser av hyresrätter mot betalning. En hyresrätt har inte något legalt värde som dellikvid vid bostadsbyte. Av detta följer att ett kontrakt på en hyresrätt inte kan betraktas som en tillgång.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons