ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Översvämningsrisken är för hög redan idag

SLUSSEN Framtida klimatförändringar är inte det största hotet mot dricksvattnet och värdefulla kulturmiljöer runt Mälaren. Det skriver Mårten Frumerie och Monica Granberg.

Uppdaterad
Publicerad

En viktig del i planeringen för Slussens ombyggnad är att minska risken för översvämning. Det är därför bra att frågan uppmärksammas i SvD men i artiklarna förekommer ett antal sakfel och slutsatser som inte stämmer överens med våra bedömningar.

Nya Slussen är nödvändig för att trygga dricksvattnet för två miljoner människor och skydda infrastruktur, bebyggelse och värdefulla kulturmiljöer mot dagens oacceptabla översvämningsrisker. De beror inte på klimatförändringar utan på att vi idag inte kan tappa ut tillräckligt med vatten från Mälaren. Nya Slussen ger också bättre förutsättningar att möta ett framtida klimat med högre havsvattennivåer och ett varmare klimat.

Laddar…