Annons

Tron på bostadspriser når ny rekordnivå

Hushållens förväntningar på bostadsmarknaden stiger kraftigt, visar SEB:s Boprisindikator. I september når förväntningarna rekordnivå.

– Det är en överraskande stor ökning, säger SEB:s privatekonom, Jens Magnusson.

Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Foto: SEB
Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Foto: SEB
Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Foto: SEB

Boprisindikatorn definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I augusti var indikatorn 67, en nivå som varit stabil under det senaste halvåret. I september tar indikatorn ett jättekliv upp till rekordnivån 72, de innebär att 80 procent tror på stigande priser och 8 procent på fallande.

– Det är långt över den tidigare rekordnivån. Utvecklingen drivs på av rapporterna om ett litet utbud på bostadsmarknaden och en tydlig bild av att räntorna kommer vara fortsatt låga, säger SEB:s privatekonom, Jens Magnusson.

Skiljer sig i olika delar av landet

Mätningen kan vara positiv för den som äger sin bostad, menar Magnusson.

– Men det är knappast bra nyheter för den som oroar sig för bokprisernas ökningstakt och hushållens skuldsättning, säger han.

Tron på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Indikatorn ökar mest i Svealand utom Stockholm, från 62 till 72. I Stockholm är ökningen från 73 till 76. Sammantaget ökar indikatorn i Svealand utom Stockholm, Norrland, Stockholm och Skåne men faller i övriga regioner i landet.

En detalj som sticker ut i mätningen är att sex procent av de som tidigare haft helt eller delvis rörlig ränta på sina lån har för avsikt att binda räntan inom det närmsta kvartalet. Det är en uppgång med tre enheter från i augusti.

– Hushållen har haft en stark preferens för rörliga räntor de senaste åren. Det har lett till låga räntekostnader men också till en ökad sårbarhet eftersom eventuella räntehöjningar får en direkt och kraftig påverkan på väldigt många hushåll. Det kan därför vara positivt att vi nu ser en fördubbling av andelen hushåll som överväger att binda räntan, även om ökningen sker från en väldigt låg nivå, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn de senaste 12 månaderna:

Oktober, 14: 59

November, 14: 57

December, 14: 54

Januari, 2015: 59

Februari, 15: 66

Mars, 15: 68

April, 15: 67

Maj, 15: 65

Juni, 15: 66

Juli, 15: 6

Augusti, 15: 67

September, 15: 72

Annons
Detta är en annons från SEB, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.