Oljans dominerande roll som råvara är hotad

Publicerad
Annons

I en artikel under SvD Brännpunkt 17/10 med titeln ”Oljeprisfallet oroande tecken” hävdar Peak-Oil förespråkaren Kjell Aleklett att ett sänkt oljepris innebär ekonomiska svårigheter. Logiken är lika svår att förstå som Alekletts ständiga hävdanden att oljetillgångarna sinar och att oljan snart tar slut. Aleklett förfäktar att olja inte är underkastad de sedvanliga villkoren på en marknad, det vill säga att ett högre pris sänker efterfrågan och ett lägre pris ökar efterfrågan. En råvara som olja tar inte slut utan marknadsekonomin leder till att efterfrågan minskar om priset blir för högt och oljan får förbli liggande i marken. Detta marknadsresonemang har Aleklett ständigt viftat bort.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons