Genvägen till livets innersta kärna

För 100 år sedan myntade dansken Wilhelm Johannsen ordet gen, även om det skulle dröja innan vetenskapen kunde precisera dess innebörd. Under tidiga år utnyttjades begreppet av rasbiologin, innan det fick sin moderna individcentrerade användning.

Publicerad
Annons

Det har i år gått exakt 100 år sedan begreppet gen myntades. Den danske växtfysiologen Wilhelm Johannsen ville ha ett neutralt ord för det ”något” som i könscellerna bestämmer att en katt blir en katt och en hund en hund. I sin bok från 1909, ”Elemente der exakten Erblichkeitslehre” (Den exakta ärftlighetslärans element), förklarade Johannsen fördelarna med ordet gen framför tidigare använda termer som anlag, faktor, pangen och liknande. Fördelen låg inte minst i att begreppet var helt fritt från alla associationer: ”Das Wort Gen ist völlig frei von jeder Hypothese”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons