Google viktig pådrivare

Det är bra att Google Books satt en blåslampa i baken på den officiella världen, menar Karl-Erik Tallmo i debatten om Googles ambition att scanna in all världens böcker.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Att ta ordet paradigmskifte i sin mun känns alltid lite storvulet. Ändå är det nog inget mindre som skett inom all kunskapshantering de senaste 15–20 åren, även om alla möjligheter ännu inte utnyttjas inom alla sektorer av samhället. För en forskare till exempel har sannerligen sättet att arbeta förändrats drastiskt. Samarbete via nätverk och så kallad extrakranial kunskap finns tillgänglig på allt färre musklicks avstånd.

Även om mycket redan hänt, så är vi många som väntat på att digitalisering av såväl arkivs och museers samlingar som andra informationskällor skulle börja ta verklig fart, men statliga kvarnar mal långsamt. I ljuset av detta är det nog bra att Google Books satt en blåslampa i baken på den officiella världen, särskilt i Europa. Inom EU planeras nu en översyn av upphovsrätten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons