Uppsalas dom döljer äldre kyrka

Publicerad
Annons

Nya fynd tyder på att det finns en äldre kyrka under Uppsala domkyrka. Med hjälp av georadar har arkeologerna kunnat lokalisera en byggnad två meter under högkoret, som kan vara den trefaldighetskyrka där Erik den helige mördades 1160.

Fynden under jord visar att det ligger en mindre byggnad under, och med nästan samma mått som domkyrkans högkor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons