Landstinget utför ”oskuldsingrepp”

Vårdinrättningar i Stockholms stad, både privata och landstingets, utför medicinskt omotiverade ingrepp i unga kvinnors underliv för att rekonstruera den så kallade mödomshinnan.

Bosse Brink
Publicerad
Annons

För första gången har förekomsten av kirurgiska ingrepp av den så kallade mödomshinnan hos unga kvinnor med bakgrund i länder och kulturer där det finns ett utbrett hederstänkande, kartlagts i Stockholm.

Studien har genomförts inom ramen för det projekt om hedersförtryck som Stockholms stad bedriver. Rapporten visar hur både offentlig och privat sjukvård står till tjänst med medicinskt helt omotiverade operationer av kvinnors underliv.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons