Låt inte framtiden samla damm

P J Anders Linder
Publicerad
Annons

Det nya borgerliga uppdraget handlar inte bara om marknadsekonomi. Många av de stora framtidsuppgifterna finns bland det allmännas kärnuppgifter – rättsstaten, respekten för enskilda människors integritet, infrastrukturen, vårt nationella försvar. Och som bloggaren Martin Edgélius påpekar handlar det förstås också om att främja viktiga värden: ”egenmakten måste få öka i det svenska samhället, civilsamhällets roll måste få utrymme att växa sig större, det personliga ansvaret måste sättas i fokus och bildning och kunskap måste åter igen bli honnörsord.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons