ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Du kan inte fylla själen med guld

Handen på hjärtat: Hur trött du än kan vara på det genomkommersialiserade samhället, fantiserar du ändå inte om att ha mycket pengar - och kunna göra vad du vill, bli fri ... Ge upp den drömmen, slå de tjusiga reklambilderna ur sinnet, manar psykologen Tim Kasser. Han har vetenskapligt slagit fast att materialistiska ambitioner gör oss aldrig lyckliga, utan tvärtom - fördömt olyckliga.

Publicerad
Annons

Forskningen ger dem rätt, alla dessa poeter och skönandar som varnat oss för den bedrägliga lockelsen i gods och guld. Det är ingen omfattande forskning, men den är entydig: människor som starkt värderar strävan efter välstånd och ägodelar rapporterar lägre psykologiskt välbefinnande än de som har mindre materialistiska värderingar.
Det berättar Tim Kasser, filosofie doktor i psykologi och biträdande professor vid Knox College i Illinois. I The High Price of Materialism (2002) presenterar han resultaten av de studier som han och andra forskare gjort kring sambandet mellan vad vi vill uppnå och hur vi mår. Redan i början av 90-talet utarbetade han ett så kallat Aspiration index, eller index över värderingar och målsättningar i livet. Sen lät han 316 studenter gradera olika värderingar innan de fick fylla i en enkät om hur de mådde.

– De som tyckte att ekonomisk framgång var ett relativt viktigt värde, rapporterade betydligt lägre grader av självförverkligande och livsglädje, men betydligt högre nivåer av depression och ångest, berättar han.
Sedan dess har studien upprepats i en mängd olika varianter och med olika populationer: unga och gamla, svarta och vita, kvinnor och män, fattiga och rika, indier, australier, européer, kineser och amerikaner. Men varje ny studie tycks bara bekräfta resultatet från den första: när man väl nått över ett visst mått av materiell grundtrygghet, så ger ökade materiella tillgångar föga eller intet av välbefinnande och lycka.

Laddar…