Li Bennich-Björkman:En enande kamp mot oligarkerna

I Ukraina har de stormrika – oligarkerna – haft ett starkt politiskt inflytande alltsedan Sovjets fall. Deras upphöjda position utmanas av Euromajdan-rörelsen, som stärker civilsamhället och motarbetar en politisk kultur där materiella tillgångar går före ideal.

Uppdaterad
Publicerad
Orangea revolutionens årsdag firas i Kiev.

Orangea revolutionens årsdag firas i Kiev.

Foto: AP PHOTO/SERGEI CHUZAVKOV/SCANPIX
Annons

Ukrainas Euromajdan-rörelse har sedan i december förra året varit föremål för ett växande antal bloggar och tweets, fått sina egna facebook-grupper och en egen hemsida. I ordets egentliga bemärkelse har Euromajdan utvecklats till ett offentligt rum. Offentliga rum är demokratins livsluft, där vi möts för att organisera kollektivt handlande, forma opinioner och utöva påtryckningar. Vilket slags rum är Euromajdan? Olga Onuch, forskare vid Nuffield College i Oxford sitter, tack vare snabbhet och egeninsatta ekonomiska resurser, på ett unikt material som samlades in från december till januari från Majdan. Under dessa första månader av protest, visar hennes material, kommer män och kvinnor från alla samhällsklasser och alla åldrar till det jättelika självständighetstorget, Majdan Nezalezjnosti. De unga uppger att de är där för att försvara mänskliga rättigheter och ett närmande till EU. De medelålders sätter i stället ekonomin och att leva i ett ”normalt” land högre. De gamla ser det som sin uppgift att bevaka Majdan. När vardagen för de yngre som arbetar och tar hand om barn och familj pressar på finns de gamla där och ”står vakt”. För dem är drivkraften att – kanske en sista gång – vara med och skapa en bättre framtid för sina barnbarn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons