”Tunga skäl för individuell föräldraförsäkring”

Föräldraförsäkringens utformning bidrar starkt till att konservera en könssegregerad arbetsmarknad. Vi vill ha försäkringssystem som är individbaserade och som tar hänsyn till att båda föräldrarna är lika ansvariga för sina barn. Föräldraförsäkringen bör därför stegvis individualiseras för att nå ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och stärka barnets rätt till båda sina föräldrar, skriver flera ledande centerpartister.

Publicerad
Annons

Centerpartiet har antagit målet att inkomster och förmögenheter ska vara jämnt fördelade mellan män och kvinnor senast år 2020. Kvinnor tjänar idag 84 procent i förhållande till mäns löner. Det finns flera orsaker till det men det största hindret för jämställda inkomster kan politiken röja ur vägen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons