”Migrationsverkets ledning har begått tjänstefel”

Jag anmäler nuvarande och förre generaldirektören för Migrationsverket till Justitieombudsmannen (JO). Anledningen är brister i rutinerna när det gäller att fastställa ålder på asylsökanden, skriver Staffan Danielsson (C).

Uppdaterad
Publicerad
Staffan Danielsson

Staffan Danielsson

Foto: Pontus Lundahl/TT
Annons
Staffan Danielsson

Staffan Danielsson

Foto: Pontus Lundahl/TT
Staffan Danielsson Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | FLYKTINGBARN

Migrationsverket sviker sitt myndighetsansvar när man sedan länge godtroget låter ensamkommande asylsökandes uppgifter om sin ålder avgöra om de placeras som barn i boenden, och vanligen sedan även när de beviljas asyl och får sina nya personuppgifter.

Drivkrafterna för att som 20-25-åring eller mer istället uppge en ålder under 18 år är naturligtvis mycket starka, eftersom fördelarna med detta är så stora i olika avseenden (uppehållstillstånd, anhöriginvandring, skolgång osv).

Övriga EU-länder gör det som ett rättssamhälle rimligen måste göra av rättssäkerhets- och rättviseskäl, man gör i tveksamma fall en åldersbedömning där ofta en del är en medicinsk sådan. Erfarenheterna från till exempel andra länder i Norden är att 10-20 procent av de som söker asyl som barn istället är vuxna män.

Annons
Annons

Dessa ska naturligtvis få asyl om de har asylskäl, men inte som barn. Det är varken rättvist mot de vuxna män som söker asyl som vuxna eller mot de barn som man placeras med på HVB-hem över hela landet.

Migrationsverkets naivitet och slapphet har gjort att flyktingsmugglare har Sverige som favoritland och de senaste åren har 25-30 procent av ensamkommande asylsökande till EU valt att söka sig till Sverige, en väldig snedfördelning eftersom Sverige bara utgör knappt 2 procent av EU:s befolkning. Förra året kom över 35000 ensamkommande barn (efter egna åldersuppgifter) under 18 år till Sverige, vilket de första åren medför kostnader per år på flera tiotals miljarder kronor.

Motivet för att inte göra en rimlig ålderskontroll är att barnläkarföreningen hävdar att det är nästan omöjligt, samt att det är bättre att tusentals vuxna klassas som barn än att några barn i 17-årsåldern felaktigt kan riskera att klassas som vuxna.

Jag hävdar att det liksom i övriga EU-länder med rimlig säkerhet faktiskt går att göra relevanta åldersbedömningar med till exempel något års säkerhetsmarginal, och det är bra att regeringen nu förespråkar detta samt likaså att moderata kommunpolitiker (SvD Debatt 13/3) kräver det fullständigt självklara, att åldersbedömningar i tveksamma fall naturligtvis ska göras snarast möjligt och inte år i efterhand. Enbart denna märkliga praxis förtjänar av uppenbara skäl stark kritik.

Migrationsverkets bristande ansvarstagande har alltså lett till att väldigt många ensamkommande barn (och en del vuxna) har lockats att välja Sverige med mångmiljardkostnader och mycket ansträngda mottagningssystem som följd. Detta är allvarligt nog.

Annons
Annons

Men lika allvarligt är att tusentals vuxna män genom Migrationsverkets passivitet placerats på boenden för barn över hela landet, vilket i de fallen är ett svek mot både de barn som de placeras bland och mot den personal som anställs för att arbeta med barn. I samband med brott som begåtts uppdagas ibland att föregivna barn är vuxna män, men annars ändras mycket sällan några åldersuppgifter eftersom sekretessregler och individens integritet gör att HVB-hem knappas ens får rapportera detta om man uppdagar det. Även detta måste naturligtvis ändras.

Jag anser att Migrationsverkets ledning begått och begår allvarliga tjänstefel genom att inte ta det ansvar som borde varit självklart för att fastställa ålder i tveksamma fall, vilket lett till mycket allvarliga följder enligt ovan. Därför begär jag nu att Justitieombudsmannen (JO) skyndsamt ska granska nuvarande och förre generaldirektörens ansvar för detta, i syfte inte minst att det ska öka ledningens engagemang för nödvändiga förändringar i rutinerna.

Staffan Danielsson (C)
riksdagsledamot

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons