Unna dig att gilla din kropp

Vår självkänsla påverkas av hur vi ser på vår egen kropp. En negativ kroppsuppfattning kan leda till både ätstörningar och till att vi undviker det roliga i livet - som fester, förhållanden, badliv - för att slippa visa upp kroppen. - Det går att ändra sitt förhållningssätt till sig själv och kroppen på egen hand, bara man aktivt arbetar med sina tankar, säger Jelena Brdaric.

Publicerad
– Stärker man självkänslan kring kroppen blir det på lång sikt en del av den generella självkänslan. Då hamnar ens självvärde inte ens i utseendet över huvud taget, utan man lägger sina ägg i flera korgar, säger Jelena Brdaric, snart färdig psykolog.

– Stärker man självkänslan kring kroppen blir det på lång sikt en del av den generella självkänslan. Då hamnar ens självvärde inte ens i utseendet över huvud taget, utan man lägger sina ägg i flera korgar, säger Jelena Brdaric, snart färdig psykolog.

Annons

Det behöver inte finnas något starkt samband mellan hur man ser ut och hur man känner sig. Att utseende och självkänsla skulle ha med varandra att göra är till stora delar bara en myt.
Ändå:

– Självkänslan påverkas av hur man tänker om sin kropp, säger Jelena Brdaric, psykologstuderande som för sitt examensarbete i vår ska ge en självhjälpskurs i hur kvinnor kan ändra sitt sätt att tänka kring utseendet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons