Martin Lagerholm:Tyska varianter av ”dirty realism”

Wolfgang Hilbigs och Ralf Rothmanns nya romaner har inslag som man sällan förknippar med modern tysk litteratur. Hilbig lämnar ut sin egen privata person under en nerstigning i ett totalt förfall, Rothmann framstår som en Ruhr-områdets självmedvetne tbc-Dickens.

Martin Lagerholm
Publicerad
Annons

Av tradition och av politiska och historiska skäl väger vågskålen mellan form och innehåll kraftigt över för den senare i den moderna tyska prosan. De historiska omständigheterna har mer eller mindre tvingat fram en sociologiskt orienterad ”resonemangslitteratur”, där det stolta arvet efter det tidiga 1900-talets avantgarderörelser för länge sedan förlorats ur sikte, trots spridda försök att återuppliva gamla estetiserande husgudar. (Namn som Reinhard Jirgl och Gerd Neumann kan möjligen ses som den alternativa litteraturscenens excentriska dark horses, som bekräftar denna regel, även om också deras verk i grund och botten har politiska motiv.)

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons