”Barns rättigheter måste stärkas”

Folkpartiet vill inrätta ett oberoende barnombud i Stockholms stad. Barnombudet ska företräda omhändertagna barns och ungas intressen. Ombudet ska vara en självständig instans till vilken placerade barn och ungdomar kan vända sig. Det skriver Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (FP).

Publicerad
Gunnar Lundmark
Foto: Gunnar Lundmark
Annons

Alldeles för många barn i Stockholm lever i dag i utsatta situationer. Det handlar om föräldrar som av olika anledningar kan ha svårt att klara sitt föräldraskap, om barn som lever i utsatta miljöer och om att samhällets skyddsnät i många fall varit alldeles för grovmaskigt. Stöd och hjälp har kommit alldeles för sent, eller inte alls.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons