Rimligt skilja på islamofobi och islamkritik

Publicerad
Annons

Att ideologiska och politiska meningsmotsättningar går över i diskussion om ord är inte ovanligt. Ett exempel är den senaste tidens debatt om islamofobi, den etablerade benämningen på fördomar mot islam och diskriminering av muslimer. Fobi betyder ursprungligen ångestfylld tvångsföreställning. Vi har det i psykologiska tillstånd som klaustrofobi och agorafobi. I islamofobi, liksom i homofobi, motvilja mot homosexuella, används fobi i överförd betydelse – det handlar inte om diagnoser, utan om en rädsla som ofta tar sig uttryck i avsky. Samtidigt antyder ordformen att båda är vanföreställningar. Man kan också tänka sig att såväl islamofobi som homofobi kan botas, eller i alla fall övervinnas.

I debatten om islamofobi finns röster som menar att ordet används om för mycket, även om sådant som snarare är saklig kritik mot islam. De som hävdar detta brukar föredra ord som islamkritik. Och visst är det rimligt att skilja mellan ogrundad avsky, islamofobi, och välgrundad kritik, islamkritik. Problemet är att det ofta är svårt att avgöra var gränsen går, och att den ena parten sällan gör samma bedömning som den andra. Orden blir slagträn, snarare än användbara termer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons