ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Gunnar Wiman:

Hundratals år av kamp bakom Luthers triumf

Martin Luthers protest mot avlatshandeln brukar räknas som startskottet för reformationen, men i sin kritik av kyrkans världsliga girighet saknade han ingalunda föregångare. Redan på 1200-talet började reformrörelser ta form runtom i Europa som en reaktion mot den alltmer korrupta kyrkan.

Gunnar Wiman
Publicerad

Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Trots händelsens status som historisk vattendelare är det dock tveksamt om den verkligen ägt rum. En hel del tyder nämligen på att händelsen är resultatet av kreativt pr-arbete vid Luthers kansli årtionden efter den aktuella oktoberdagen. Men oavsett hur det förhåller sig med själva spikandet så ekar hammarslagen i vår egen tid, och de 95 teserna är en historisk realitet med genomgripande konsekvenser för Europas utveckling.  

Laddar…