Kvaliteten måste lyftas fram

Publicerad
Annons

Högskolan har länge haft problem med matchningen gentemot arbetsmarknaden. Universitetskanslersämbetet har i dagarna släppt en rapport som visar att var femte student som tagit ut en examen inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett underbetyg för svenskt högskoleväsende. För att råda bot på problemet föreslår Moderata Studenter ett nytt resursfördelningssystem till högskolan som premierar kvalitet framför kvantitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons