Hur rättssäker är den svenska rättsstaten?

Skyddsvallarna runt rättsväsendet måste ses över. Även företrädare för de olika rättsliga myndigheterna måste kunna krävas på ansvar för sina handlingar. Det skriver debattören Kjell-Olof Feldt.

Publicerad
Annons

Sveriges riksdag har under de senaste årtiondena varit flitigt sysselsatt med att inrätta myndigheter som har till uppgift att vaka över att andra myndigheter och offentliga verksamheter sköter sig. Tjänstemän ska inte endast vara laglydiga, de ska också leva upp till ett antal etiska krav som ställs på dem. De övervakande instanserna kan inspektera, kontrollera och utvärdera vad de önskar. Anser de att någon inte sköter sig har man sanktioner till sitt förfogande, som kan ge rättsliga, disciplinära eller ekonomiska påföljder.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons