Fler unga försöker ta sitt liv

Över 7 700 personer ­vårdades på sjukhus efter att ha försökt begå självmord ­eller på annat sätt avsiktligt ­skadat sig själva under 2006. Medan antalet skador av ­andra typer är stabilt eller minskar, fortsätter denna grupp att öka. Främst bland unga kvinnor, men även bland männen.

Emma Gårdsäter, Annika Engström
Publicerad
Annons

När Socialstyrelsen i dag publicerar sin rapport om skador och förgiftningar som behandlades inom slutenvården under 2006, skulle det kunna vara en förhållandevis positiv läsning. Totalt vårdades 140 000 personer på sjukhus på grund av dessa orsaker, vilket är något färre än året innan.

– Det verkar vara något av en brytpunkt för flera av de största grupperna. Trafikolyckor har gått tillbaka något efter en tidigare ökning. Komplikationer inom sjukvården har minskat och antalet fallolyckor var något färre än tidigare år, säger Anders Tennlind, Socialstyrelsens utredare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons