Låt tåget gå för utveckling

INFRASTRUKTUR Låt AP-fonderna investera direkt i svensk infrastruktur och annat som underbygger den svenska ekonomin. Fondernas nuvarande placeringsprofil har inte skapat någon större samhällsnytta, och de alternativa investeringar som nu diskuteras kan bli en än större flopp.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det finns skäl att bredda synen på AP-fonderna och beakta nyttan av investeringar som skapar långsiktig tillväxt. Förutom den finansiella avkastningen leder högre tillväxt till större framtida pensionsinbetalningar, och bättre livslängd för buffertfonderna. Infrastruktur passar in i detta perspektiv, men det finns fler alternativ.

I stället har AP-fondernas placeringsmodell till stora delar varit ett fiasko. För tio år sedan ansågs en diversifiering av portföljerna kunna sänka risken, samt öka den riskjusterade avkastningen. Men de utländska aktierna har gett en negativ avkastning under perioden. Om AP-fonderna i stället hade investerat uteslutande i svenska aktier så hade pensionssystemets buffertfonder varit 240 miljarder kronor större än de 895 miljarder kronor som redovisades vid årsskiftet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons