Marianne Rasmuson:Långt liv i hälsa uråldrig dröm

Trots att medelåldern stiger kontinuerligt har den maximala åldern som enstaka individer uppnår inte blivit märkbart högre. Forskningen har identifierat en rad avgörande molekylära mekanismer men åldrandets grundläggande orsaker gäckar ännu forskarna.

Marianne Rasmuson
Publicerad
Annons

Gerontologin, forskningen om åldrandets orsaker, är en ung vetenskap. Inte förr­än på 60- och 70-talen påbörjades systematiska studier av mental och fysisk hälsa vid högre åldrar. Men det är framför allt den molekylära erans alla möjligheter som vidgat vårt vetande. Cellulära studier på olika organismer, från bakterier till människor, har avslöjat ett antal faktorer som gör oss skadebenägna på äldre dar. Flera av pionjärerna inom gerontologin som uttalat sig om forskningsfältets framtid påpekar dock att det krävs en helhetssyn för att komma längre och angripa den kanske mest väsentliga frågan: hur stark är kopplingen mellan åldrande och sjukdom? Vår önskan att förlänga det friska åldrandet innebär ju att så mycket som möjligt hålla dessa företeelser åtskilda.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons