”Psykvården måste kunna ge alternativ”

Carina Håkansson
Carina Håkansson Foto: Privat

Alternativen till den traditionella psykiatrin är försvinnande få i Sverige. Riskerna med att psykiskt sjuka människor bollas runt, och lämnas därhän med bara psykofarmaka är stora för hela samhället. Det skriver Carina Håkansson, psykoterapeut och författare.

Publicerad
Carina Håkansson

Carina Håkansson

Foto: Privat
Annons

Den senaste tiden har vi på min arbetsplats involverats i och blivit djupt berörda av en familjs kamp för att få hjälp åt sin dotter. Efter flera års behandling på psykiatriska sjukhus med tilltagande biverkningar av psykofarmaka och uppgivenhet hos såväl den unga kvinnan som hennes familj har de vänt sig utanför psykiatrin för att få hjälp. Detta föranleder stora bekymmer, inte vad gäller att finna en verksamhet som är beredd att arbeta med deras dotter, men vad gäller ansvar för finansiering.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons