Ta inte ut monopolet i förskott

Få tror att dagstidningar kommer att överleva i sin nuvarande tryckta form. Det skriver Eric Alterman i en lika dyster som utförlig artikel i New Yorker (31/3). Amerikanska tidningar förlorar läsare och annonser i snabb takt och i många företag tycks man helt enkelt ha tappat sugen. Så som i Amerika så ock i Sverige? Inte riktigt.

P J Anders Linder
Publicerad
Annons

Visst finns det orostecken även här.Kvällstidningarna har det svettigt med läsartalen och dagspressen som helhet tappade bortåt tre procent av totalupplagan bara mellan 2006 och 2007. Samtidigt är många tidningsföretag lönsamma och upplagefallen sker från höga nivåer. Om man i en redaktion ser internet som bundsförvant i stället för baneman, och om man älskar och tar vara på papperstidningens möjligheter i stället för att ta ut dess hädanfärd i förskott, kan man fortfarande bli framgångsrik. Att SvD har ökat sin upplaga, fått fler läsare och tagit marknadsandelar under sex år i följd beror inte på slumpen utan på envetet förnyelsearbete, lyhördhet inför läsarna och övertygelse om att vi gör något viktigt. Marknaden är tuffare än någonsin, ändå går det bättre än förut.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons