Fredrik Sjöberg:Hennes ”grej” överskuggad av hans ”batong”

I en ny bok om svenska könsord visas hur stereotypa könsroller återspeglas och bekräftas i vårt vardagsspråk. Kvinnans könsorgan beskrivs ofta eufemistiskt, mannens med kraftfulla maktmetaforer.

Fredrik Sjöberg
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Somliga nätter är oförglömliga. Detta var en av dem. Jag samlade nattfjärilar på den tiden, och fick därför vara ute längre efter mörkrets inbrott än andra barn. Sålunda lärde jag mig också tidigare än de flesta att stjäla äpplen i avsides trädgårdar, allt under ledning av äldre pojkar, vilket i sin tur förde med sig att jag redan i tolvårsåldern kom att åhöra dialoger på ett språk som var ämnat för större öron än mina.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons