Låt elever smygstarta på högskolan

Högpresterande gymnasieelever bör ges chansen att delta i högskolekurser på nätet. Det skulle ge både stimulans och en möjlighet för elever på mindre orter och från olika miljöer att delta. Det skriver tre högskolerektorer.

Publicerad
Annons

I den svenska skoldebatten får elever som har svårt att nå målen eller som hoppar av gymnasiet stort utrymme. Det är viktigt att komma till rätta med dessa problem. Samtidigt finns det en helt annan grupp elever som inte får glömmas bort, nämligen de som lär sig snabbt och behöver ytterligare stimulans och utmaningar för att behålla sitt intresse för vidare studier och forskning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons