Fetmaoperation minskar cancerrisk

Fetmaoperationer som minskar magsäckens storlek tycks skydda mot cancer hos kvinnor, men inte män. Nya resultat från en välkänd svensk fetmastudie överraskar.

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

Fetma och övervikt medför flera risker med hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som mest etablerade. Eventuella hälsosambanden med cancer är fortfarande mer osäkra och den medicinska okunnigheten större till exempel när det gäller mekanismerna; hur övervikt kan ge upphov till cancer.

SOS heter världens förmodligen mest uppmärksammade studie av fetma. Den är svensk och den har bevisat att fetmaoperationer är den bästa – och egentligen hittills enda – metoden att gå ned i vikt utan att gå upp igen. Forskarna har i över tio års tid följt en grupp överviktiga som opererats och en annan grupp som fått ”vanlig” fetmabehandling (kontrollgrupp).

Nu har forskarna gått igenom sitt material igen och letat efter samband mellan fetma, fetmaoperationer och cancer.

– Vi fann att de kvinnor som magopererats hade 42 procent lägre risk att få cancer än kvinnor som inte genomgått kirurgi, säger professor Lars Sjöström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Effekten syntes på flera olika cancerformer, vilket talar för ett slags generellt cancerskydd.

Denna minskning upptäcktes dock inte hos männen. Där framkom inga skillnader. En orsak kan vara att männen är relativt få i studien och underlaget alltså för litet.

Forskarna har egentligen ingen förklaring till fenomenet trots att de gjort ingående statistiska analyser:

– Vi kan slå fast att den minskade risken för cancer inte hänger ihop med själva viktnedgången, säger Lars Sjöström. Inte heller kan vi se något samband med energiintaget, det vill säga hur mycket deltagarna åt.

SOS-forskarna spekulerar i om det kan vara något med själva ingreppet som påverkar cancerrisken.


Det kan kanske vara så att operationen medför förändringar till exempel av hormonproduktionen i magsäcken och tarmarna vilket i sin tur minskar canceruppkomsten, säger han.

De svenska forskarna ska nu analysera vidare och fortsätta följa sina patienter under längre tid.

Lars Sjöström efterlyser också fler och större studier för att få fram mer fakta.

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons