Kött ökar risken för ledgångsreumatism

Allt kött - utom kyckling - mer än fördubblar risken för att få ledgångsreumatism. Det slår den första större undersökningen av ett länge debatterat samband fast, men mekanismerna är ännu okända.

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

Frågan om köttätande kan orsaka eller bidra till ledgångsreumatism har varit omdiskuterad i årtionden, liksom frågan om vegetarisk kost kan skydda mot den ödesdigra inflammationsjukdomen.
De fåtaliga, ofta mycket små studier som gjorts på detta område har givit motsägelsefulla och svårtolkade resultat.
Nu har en brittisk forskargrupp försökt ta ett mer samlat grepp och använt sig av en stor cancerundersökning i Norfolk i Storbritannien. Den omfattar 25 000 vuxna män och kvinnor som noggrant undersökts vad gäller matvanor och andra miljöfaktorer.
Mellan 1993 och 2002 nyinsjuknade 88 av deltagarna i ledgångsreumatism. Forskarna vid Manchesteruniversitet jämförde dem med 176 av dem som inte fick reumatism.

Analyser av en mängd data resulterade i att konsumtion av det som kallas rött kött (allt kött utom vitt kycklingkött) och andra köttprodukter mer än fördubblade risken att insjukna i ledgångsreumatism. En andra påverkningsfaktor som kunde påvisas var rökning. 85 procent av de friska hade aldrig rökt mot
enbart 35 procent bland reumatikerna.
Några andra tänkbara samband som kaffe- och alkoholdrickande och intag av D-, C- och andra vitaminer kunde inte fastställas.
Forskarna skriver i sin rapport som publiceras idag i tidskriften Arthritis & Rheumatism att mekanismerna bakom hur rött kött skulle öka risken för inflammationsprocessen är okända. De menar att eventuellt kan köttätande vara tecken på något annat livsstilsfenomen som i sin tur mer direkt orsakar den autoimmuna reaktion som gör att ledgångsreumatism startat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons