ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Anders Ögren:

Kronan svaret på 1800-talets europrojekt

En tidig svensk krona.
En tidig svensk krona. Foto: Riksbanken

I dag fyller den svenska kronan 150 år. Men särskilt svensk är den egentligen inte: den uppstod vid skapandet av en skandinavisk valutaunion, inspirerat av försöken att ta fram en gemensam valuta för större delen av Europa och USA.

Anders Ögren
Publicerad

1800-talets senare del var en period av ökad globalisering. I kölvattnet av globaliseringen kom också en önskan av harmonisering, inte minst av olika mått. Ett resultat av detta var uppkomsten av regelbundna internationella statistiska kongresser. Det var i och med dessa som det ursprungligen franska decimalsystemet, alltså där ett huvudmått delas in i tiondelar, blev allmänt vedertaget i många europeiska länder. Ett första sådant möte skedde i samband med världsutställningen i London 1851, vilken följdes upp med kongresser i Bryssel 1853 och i Paris 1855. Dessa möten berörde också valutor, eftersom synen på valutor var att dessa i stort sett var ett mått på värde. Sverige införde till exempel decimalsystemet för sin valuta vid myntreformen år 1854 då riksdaler riksmynt inrättades och ett riksmynt kom att motsvara 100 ören.

Laddar…
Mer från Startsidan