Pionjär i skuggan av det manliga wallraffandet

I slutet av 1800-talet spelade reportern Nellie Bly galen för att spärras in och avslöja missförhållanden på ett sinnessjukhus utanför New York. Hennes reportage ledde till att staden sköt till en miljon dollar årligen för att vården skulle förbättras.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Trots att pseudonymen Nellie Bly (1864–1922) under sin levnad var känd över hela västvärlden förklingade berömmelsen snabbt efter hennes död. Namnet glömdes inte bort fullständigt men mytologiserades för att passa in i tv-serier, musikaler och böcker med skönlitterära inslag. Föga överraskande var det i feministiska kretsar som Bly på en mer vetenskaplig grundval återupptäcktes i mitten av 1990-talet, framför allt genom Brooke Kreugers biografi ”Nellie Bly: Daredevil, reporter, feminist” (1995). I hög grad bygger Kreuger sin text på Blys artiklar, men också på ett begränsat antal brev och fåtaliga dagboksanteckningar. Som människa är således Elizabeth Jane Cochran, som dopnamnet lyder, en undflyende gestalt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons