”Feminism är inte lika med jämställdhet”

Att som feministerna ensidigt fokusera på utfall där kvinnor missgynnas kan inte långsiktigt vara bra för ett välfungerande och jämställt samhälle, skriver Per Johansson, professor vid Uppsala universitet.

Publicerad
Annons

Framgångarna för Feministiskt initiativ (Fi) har satt extra fokus på jämställdhet i den politiska debatten. Underförstått ses partiets och feminismens strävanden som synonyma med ökad jämställdhet i samhället. Detta är förståeligt mot bakgrund av de framsteg som gjorts på jämställdhetsområdet i feminismens namn. Att sätta likhetstecken mellan feminism och jämställdhet är emellertid inte problemfritt. Utgångspunkten för feminismen är att det finns en strukturell ordning i samhället som leder till att kvinnor systematiskt missgynnas. Därför lyfts ofta områden fram där kvinnor de facto är missgynnade och statistik ges en ensidig tolkning för att bekräfta att så är fallet. Baksidan av detta är att frågan om jämställdhet riskerar att bli alltför smal och till och med missriktad. Som exempel på detta kan man konstatera att det ofta glöms bort att kvinnor i många avseenden lyckas bättre än män. Exempelvis, lever de längre, de har bättre betyg, utbildar sig mer, och har lägre kriminalitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons