Carl Johan Gardell:Motupplysning lade grunden för fascismen

Alla gillade inte upplysningstiden. Filosofer och teologer som värnade om de etablerade maktstrukturerna vände sig emot de revolutionära tankegångarna. En ny bok visar hur reaktionen banat väg för senare tiders totalitära rörelser.

Publicerad
Annons

Den italienske vetenskapsmannen Galilei publicerade 1632 det revolutionerande verket ”Dialogo” där han bland annat slog fast att den förkättrade Copernicus hade rätt och att jorden rör sig i en bana kring solen. Året därpå dömdes han till livslång husarrest av den påvliga inkvisitionsdomstolen i Rom och tvingades avsvära sig sin kätterska tro på den kopernikanska läran. Vid ungefär samma tid lanserade filosofen René Descartes den banbrytande tanken att allt vetande måste baseras på mänskligt förnuft och inte kan härledas från religiösa dogmer och gamla bibliska skrifter. Under upplysningstiden på 1700-talet fördes förnuftstänkandet vidare av en lång rad filosofer och naturvetenskapsmän som sakta men säkert bröt sönder den antika världsbilden och det magiska tänkandet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons