Recension

Global nedkylning. Klimatet och människan under 10000 årNedkylning av debatten

KLIMATKLOK Idag börjar klimatmötet i Köpenhamn, med en hejdad uppvärmning av atmosfären på agendan. Fredrik Sjöberg välkomnar en ny bok som pekar på historiska svängningar i jordens klimat. Var det bara en tillfällighet att Karl X kunde marschera över Lilla och Stora Bält vintern 1658?

Fredrik Sjöberg
Publicerad
Annons

När högkulturer kollapsar brukar de ersättas av andra. Enklare samhällen, och stökigare. Rom, Bysans, kungariket Mali; exemplen är många. Men ibland kommer inget nytt, inget mer än den råa naturen. Mayariket i Mellanamerika var en sådan högkultur, liksom puebloindianernas rike på Coloradoplatån i sydvästra USA. De bara försvann, varefter glansdagarnas magnifika byggnadsverk lämnades öde i vildmarken. Varför?

Alltsedan ruinstäderna upptäcktes har man spekulerat. Ännu finns inga definitiva svar, men forskarna är alltmer ense om att klimatförändringar var en avgörande faktor. Långvarig torka. Städerna blev bokstavligen obeboeliga. Och på slutet – i fallet maya något före år 1000 och för pueblokulturens del något efter – antas förfallet ha påskyndats av krig, anarki och meningslösa offer till makterna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons