Patienter ska få sövas in i döden

När alla andra behandlingsmetoder är uttömda bör dödssjuka patienter kunna få sövas in i döden. Det konstaterar Svenska Läkaresällskapets etiska delegation i sina nya riktlinjer.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Nedsövning får dock bara förekomma när patientens förväntade överlevnad är mycket kort, en till två veckor, och symtomen är näst intill outhärdliga. Avsikten är varken att förkorta eller förlänga dödsprocessen och behandlingen får endast ske efter samråd med patienten eller en nära anhörig och i samråd med läkare som har kompetens inom palliativ medicin.

Som läkare är det svårt att avgöra om en döende patient har ångest av fysiska eller psykiska orsaker och i framtiden ska det heller inte spela någon roll. Det är patienten som i första hand ska avgöra om symtomen är outhärdliga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons