Recension

Om JesusÄktheten kan ingen betvivla

Sakprosa Jonas Gardell Om Jesus 360 s. Norstedts ÅTER TILL KÄLLORNA Det finns en stark känsla för Jesu person i Jonas Gardells grundliga sökande efter autentisk bild bortom utanverken. Det går aldrig ­någonsin att tvivla på äkthetsgraden i hans ärende, skriver Astrid Söderbergh Widding.

Publicerad
Annons

Att skriva en bok om Gud, som
Jonas Gardell gjorde för några år sedan, kan redan det te sig som ett riskprojekt. Men ändå. Om Gud kan vi ingenting veta. Alltså handlar det om gudsbilder, och hos Gardell mer specifikt om hur dessa utvecklats just i den bibliska traditionen. Här går det därför också för skeptikern att lyfta på hatten i respekt för författarens historiskt-kritiskt inspirerade tolkningsmetod, även om samme skeptiker måste göra halt inför Gardells krav på ett aktivt val mellan kärlekens och hatets Gud.

Att skriva om Jesus däremot, som Gardell gör i sin nya bok, är något helt annat. Nu handlar det plötsligt om en historisk gestalt, som därtill varit föremål för otaliga tolkningar inom kristen tradition under nära två årtusenden. När Jesusdebatten rasade i svenska medier för några år sedan överraskades många av meningsutbytenas intensitet. I högsta grad är Jesus således alltjämt ”ett tecken som väcker strid”. Ändå har Gardell gripit sig verket an, i en bok som tagit inte mindre än tolv år att skriva. Den lär väcka blandade reaktioner, med tanke på de många som när det gäller Jesus med mer eller mindre rätt gör anspråk på tolkningsföreträde.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons