Anställda kritiserar KB:s ledning

Det råder oro bland personalen på Kungliga biblioteket i Stockholm. I en intern medarbetarenkät, som gjordes i mars i år, kritiserar de anställda bibliotekets ledning för att vara toppstyrd och sluten, skriver Dagens Nyheter. 59 procent av de som svarat på enkäten svarade nej på frågan om bibliotekets beslutsstruktur är transparent. 46 procent svarade dessutom nej på frågan om ”KB:s arbetsordning är tydlig avseende delegering och befogenheter”.

Publicerad
Annons

– Ja, så är det. Den interna informationen från ledningen har inte fungerat tillfredsställande. Vi måste förbättra oss på den punkten, säger Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie och chef för KB, till DN.

Dessutom uppger 11 procent av de tillfrågade att de fått kännedom om att någon kollega utsatts för mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling. Enligt Gunnar Sahlin har de personer som utsatts för mobbning fått stöd och hjälp från bibliotekets företagshälsovård.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons