ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Alla tjänar på precision

Olle Josephson
Publicerad

Språkspalt | Söndag 31 augusti

Kanske 1,5 miljoner svenskar har läs- och skrivsvårigheter, allt från återkommande stavfel till stora bekymmer med att ta sig igenom en vanlig tidningsartikel. Det är inte en större andel av befolkningen som har dessa problem i dag än för trettio år sedan. Men förr kunde man slinka undan; numera är samhälle och arbetsliv genompyrt av skrift. Ungefär en tredjedel av alla förvärvsarbetande lär sitta mer än halva arbetsdagen framför en datorskärm, läsande, räknande och skrivande.
Frågan blir alltså alltmer brännande: hur ska man skriva läsvärt också för dem med läs- och skrivsvårigheter? Följaktligen blev aulan sprängfylld på Norra Latin i Stockholm i måndags, när Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS) höll konferens i ämnet.

Laddar…